Install SQL Server LocalDb/sv

From Heureka Wiki
Jump to: navigation, search


Om SQL Server LocalDb

Det finns en bantad version av SQL Server Express som heter LocalDb (dvs. SQL Server Express LocalDb), som har allt det som Heureka behöver. Den största skillnaden mot en fullständig installation är att

  1. LocalDb tar väsentligt mindre plats på datorn, och
  2. databaserna är helt filbaserade i LocalDB, på liknande sätt som i databasprogrammen Microsoft Access och i SQLite. Med vanliga SQL Server (och Sql Server Express) måste databasfilerna installeras, vilket kan göras med hjälp av SQL Server Management Studio. Som Heureka-användare behöver du inte i normala fall inte bekymra dig om att installera databaserna, då Heureka-applikationerna själva skapar och installerar de databaser som behövs. Men om du t ex vill dela med dig av en databas till en annan användare är det något enklare att göra om du använder LocalDb. Du behöver då bara dela med dig filen med ändelsen ".mdf". Med vanlig SQl Server måste du göra en backup, som mottagen sedan får göra en så kallad "Restore" på.

Versioner

Vi rekommenderar version 2014 som fungerar både på Windows 7 och 10. Version 2016 fungerar endast om du har Windows 10. Version 2016 är något bättre med avseende på skriv- och läshastigheter.

Admininstratörs-behörighet på din dator krävs för att installera alla SQL Server-versioner

Oavsett om du installerar kommersiell version av SQL Server, eller gratisversion SQL Server Express, eller LocalDB, måste du ha adminstratörs-rättigheter på datorn.

Instruktioner för att installera SQL Server LocalDB

  1. Installationsfilen hämtar du från Microsofts hemsida: https://www.microsoft.com/en-US/download/details.aspx?id=42299
  2. Efter att ha klickat på knappen Download, så visas en lista under rubriken "Choose the download you want". Se till att bara välja "LocalDB 64BIT\SqlLocalDB.msi". FIlen är ca 43 MB stor.
  3. Efter att nedladdningen är klar dubbelklickar du på filen och följer instruktionerna.

Använda LocalDB som databasserver i Heureka

Det enda du behöver tänka på efter att ha installerat LocalDB är att ange rätt namn på den server som ska användas. Denna anger du när du ska ansluta till en databas i någon av Heurekas applikationer, se t ex här: http://heurekaslu.org/help/index.html?skapa_databas.htm.

Istället för t ex localhost\SQLEXPRESS ska du skriva

(localdb)\mssqllocaldb

Som databas anger du ett namn, precis på samma sätt som om du använde vanlig SQl Server, dvs. utan symboler, utan svenska bokstäver och utan mellanslag. Databasfilen får samma namn, med ".mdf" som filändelse.

Obs! I nuvarande version (2.6) fungerar inte detta för tillfället, då Heureka byter ut "mssqllocaldb" mot "v11.0" som bara fungerar med SQL Server 2012.

Var placeras filerna?

Om du inte anger (eller får möjligheten) att ange i vilken mapp som databasfilerna ska placeras, hittar du de under C:\Users\DittAnvändarNamn