Installera databas

From Heureka Wiki
Jump to: navigation, search

Här förutsätts att du redan har installerat SQL Server. Om inte så finns beskrivning i Heurekas hjälpdokumentation:
http://heurekaslu.org/help/index.html?installera_sql_server.htm

Installera tom databas eller demodatabas

Läs om hur du skapar databas i Heurekas hjälpdokumentation:
http://heurekaslu.org/help/index.html?skapa_databas.htm

Installera befintlig databas

Om du vill installera en befintlig databas (förutom den demodatabas som kan skapas enligt ovan), använder du "Restore"-funktionen i SQL Server Management Studio:

 1. Du behöver en backup-fil från en befintlig databas. Backup-filen har ändelsen ".bak".
 2. Öppna Management Studio (via Startmenyn, högerklicka på SQL Server Management Studio (Express) och välj "Kör som administratör").
 3. Ange serverns namn som LOCALHOST, LOCALHOST\SQLExpress, eller serverns namn där databasen ska installeras (kräver behörighet)
 4. Anslut den databas som du har laddat ner på hårddisken.
 5. Högerklicka på "Databases", välj "New database..." och ge den nya databasen ett lämpligt namn (t.ex. "Forest_database_local").
 6. Högerklicka sen på den nya databasen, välj "Tasks" > "Restore" > "Database...". Destinationen ska vara den nya databasen.
 7. Som källa väljs "From device" och "...". Med "Add" söker du reda på .bak-filen (som tillhandahållits av Heureka-teamet) och lägger till denna.
 8. Bocka för "Restore" för båda filerna (även log-filen om den finns) och välj "Options", välj "Overwrite..." och ändra under "Restore as..." till giltiga sökvägar (mapparna måste finnas på datorn, skapa t.ex. "C:\Heureka\SQL Databases") och lämpliga namn (förslagsvis samma som tidigare, log-filen med lämpligt tillägg typ "Forest_database_local_log").

Alternativ: Om du har en .mdf-fil istället för en .bak fil använder du "Attach":

 1. Följ punkt 1-3 som för backup-filen ovan.
 2. Högerklicka på "Databases".
 3. Välj "Attach".
 4. Klicka på "Add" och ange aktuell .mdf-fil.
 5. I fönstret "Database details" måste du ändra sökvägarna i kolumnen "Current file path".
 6. När du öppnar en Heureka-applikation och ska ansluta till en databas, ange LOCALHOST\SQLExpress som server, och t.ex. Heureka_demo som databas (man kan i Management Studio se vilket namn databasen har).

Problem som kan uppstå

 • Om du får problem av typen "Cannot create..." beror det antagligen på att du inte har tillräcklig behörighet på databasservern. Detta kan beror på något av följande:
  • Du försöker skapa en databas på en central server där du antagligen inte har rättighet att skapa en ny databas. Kontakta den databasansvarige, som antingen skapar databasen åt dig och och lägger in dig som användare på databasen, eller (mindre troligt) ger dig "skapa"-rättighet på servern.
  • Om du försöker skapa databasen lokalt (på localhost) men inte lyckas, kan det bero på att du inte är inlagd som användare på din "egen" databasserver, vilket i sin tur kan beror på att SQL Server redan har installerats på datorn (av någon annan användare eller administratör). Detta inträffar/kan inträffa på Windows Vista och Windows 7. Gör såhär:
   1. Starta SQL Server Management Studio som administratör genom att högerklicka på Start > Program > SQL Server Management Studio (Express) och välj "Run as administrator..."
   2. Ange serverns namn (t ex localhost eller localhost\SQLEXPRESS)
   3. I fönstret till vänster, under Security > Logins, välj "New login"
   4. Som Login name, Ange "Ad\" + ditt usernamn, t ex "AD\abc".
   5. Klicka på "Server roles" till vänster.
   6. Markera att du förutom "dbpublic" också ska vara "dbcreator".
   7. Klicka på OK.
 • Om du får problem av typen "Cannot connect..." kan det bero på att din nyinstallerade lokala databas-server inte har startats. Gå in i Kontrollpanelen > Admininstrationsverktyg > Tjänster. Se till att tjänsten SQL Server (SQLExpress) är igång. Om inte, högerklicka och välj "Starta". Se till den är inställd på att starta automatiskt.
 • Om du får problem av typen error 1069 och servern inte verkar vara igång, kan det bero på att du har bytt Windows- eller AD-lösenord. För SQL Server-tjänsten måste detta uppdateras manuellt, det görs inte automatiskt alltså. Under Admininstrationsverktyg > Tjänster, högerklicka på SQL Server(MSSQLSERVER) eller SQL Server(SQLEXPRESS), välj "Properties", sedan fliken "Log on", och skriv i lösenordet.