Updated default values for control table parameters version 1.9.8

From Heureka Wiki
Jump to: navigation, search

2013-06-13

This page is a supplement to the release notes for Version 1.9.8.


Kontrolltabell Parameter Betydelse Värde Nytt värde
Production Model Minimum diameter established stand Minsta diameter för att ett träd ska överföras från ungskogsfas till etablerad fas. Till detta hör att inväxningsfunktionen aktiveras senare. För gamla projekt bör denna uppdateras manuellt! 4 2
Production Model Mean Age Invoke Ingrowth Lägsta medelålder för att inväxningsfunktionen ska användas Ny parameter 50
Cost and Revenue HarvesterCostThin Timkostnad gallringsskördare 700 1000
Cost and Revenue HarvesterCostThinFF Timkostnad skördare biobränslegallring 525 800
Cost and Revenue HarvesterCostFinalFelling Timkostnad slutavverkningsskördare 700 1100
Cost and Revenue ForwarderCostThin Timkostnad gallringsskotare 525 700
Cost and Revenue ForwarderCostThinFF Timkostnad skotare biobränslegallring 525 700
Cost and Revenue ForwarderCostFinalFelling Timkostnad slutavverkningsskotare 525 800
Cost and Revenue PreparationCost Markberedningskostnad 1000 1300
Cost and Revenue SlopeDataSource Datakälla för lutning (L i GYL) Defaultvalue Database (dvs. tas från databasen om sådant värde finns, annars används default)
Cost and Revenue Slope Defaultvärde för lutning (L i GYL) 0-10 % 10-20%
Cost and Revenue SurfaceDataSource Datakälla för ytstruktur (Y i GYL) Defaultvalue Database (dvs. tas från databasen om sådant värde finns, annars används default)
Cost and Revenue Surface Defaultvärde för ytstruktur (Y i GYL) 1-Mycket jämn markyta 2-Relativt jämn markyta
Treatment Model Thinning Guide Hugin Settings (för gran) Koefficienter för Hugin gallringsmall, för tall och gran. Enligt Per-Eriks undersökning. Nya koefficienterna ger lite högre uttag framförallt för gran.
Treatment Model Effective Strip Road Width Stickvägsbredd 3 4
Treatment Model Distance Between Striproads Avstånd mellan stickvägar (mellan stickvägsmitt) 20 22


Back to Version 1.9.8.