Kom igång

From Heureka Wiki
(Redirected from Get Started/sv)
Jump to: navigation, search

För att snabbt komma igång kan du följa stegen nedan.

Installera programmen

På Heureka Help hittar du bra installationsanvisningar: https://www.heurekaslu.se/help/index.html?

När du har installerat Heureka, starta StandWise eller PlanWise och skapa ny indatabas, se avsnitt http://heureka.resgeom.slu.se/help/index.html?skapa_databas.htm

Prova StandWise

  1. Starta StandWise (finns under Startmenyn > Program > SLU).
  2. Gör demonstrationsövningen StandWise_Tutorial_2.
  3. För mer info se användarmanualen för StandWise.

Om du vill kan du lägga till egna data för enstaka provytor eller bestånd, direkt i StandWise. Det gör du med funktionen "Register Tree Data" som finns under menyn Tools/Verktyg: Mata in data manuellt

Prova PlanWise

  1. Starta PlanWise (finns under Startmenyn > Program > SLU).
  2. Gör demonstrationsövningen PlanWise_Tutorial.
  3. För mer info se användarmanualen för PlanWise.

Tillgänglighet och support

Gratis tillgängligt
Programvarorna är gratis och kan hämtas, se Registrering och hämtning.
Förvaltning
Skogliga hållbarhetsanalyser på SLU ansvarar för förvaltningen av systemet.
Support
Det finns idag ingen egentlig tillgång till gratis personlig support. Användaren hänvisas istället i första hand till:
Andra frågor
Frågor som (inte hör hemma på användarforumet) kan skickas till info.heureka@slu.se
Registrerade användare
Som registrerad användare får du nyhetsbrev om uppgraderingar etc.