Download and install newTest/sv

From Heureka Wiki
Jump to: navigation, search

Applications

Clickonce

"ClickOnce" innebär att programmet installeras under användares egen profil, och att man som användare får automatiska uppdateringar när det kommer nya versioner. Vi rekommenderar i första hand denna typ.

Error: No contents found at URL http://heureka2-1.slu.se/publish/ClickOnceVersions.xml.

Applikation Version
BeståndsVis (StandWise) Error: no local variable "StandWise" was set.
PlanVis Error: no local variable "PlanWise" was set.
RegVis Error: no local variable "RegWise" was set.
PlanEval Error: no local variable "PlanEval" was set.
HabitatPrognosis se nedan


Error: No contents found at URL http://heureka2-1.slu.se/publish/MSIversions.xml.

MSI

MSI (Windows Installer) innebär att programmet installeras som ett "vanligt" program under t ex C:\Program Files.

Application Platform Version Note
StandWise, PlanWise, PlanEval, RegWise x86 (32-bit) Error: no local variable "x86version" was set.
PlanWise, PlanEval, RegWise x64 (64-bit) Error: no local variable "x64version" was set. StandWise ingår ej, kan bara installeras som 32-bitars version (se nedan).
StandWise x86 (32-bit) Error: no local variable "StandWise" was set. StandWise kan bara köras som 32-bitars version (men fungerar på 64-bitars system!).
HabitatPrognosis (ArcGIS 9.3.1) x86 (32-bit) 0.9.3 Kräver ArcGIS 9.3.1 (ArcInfo) och tillägget Spatial Analyst
HabitatPrognosis (ArcGIS 10.1) x86 (32-bit) 1.0.0 Kräver ArcGIS 10.1 (Desktop Advanced) och tillägget Spatial Analyst
Ivent Windows Mobile 6

Tidigare versioner

Tidigare versioner kan hämtas här (endast som MSI): Arkiv